Zwrot (frazeologia)

Zwrot frazeologicznyfrazeologizm, którego ośrodkiem jest czasownik (frazem czasownikowy)[1] lub imiesłów przysłówkowy współczesny[2], w szerszym rozumieniu: pojęcie równoznaczne z frazeologizmem[3].

  1. Jozef Mistrík, Encyklopédia jazykovedy, wyd. 1, Bratislava: Obzor, 1993, s. 147–148, ISBN 80-215-0250-9, OCLC 29200758 (słow.).
  2. hasło „związki frazeologiczne”, [w:] Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 1032, ISBN 83-01-03811-X.
  3. Jozef Mlacek, Peter Ďurčo, Frazeologická terminológia, Bratysława: Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov, 1995 (słow.).