Krotka (struktura danych)

Krotka (ang. tuple) – struktura danych będąca odzwierciedleniem matematycznej n-ki, tj. uporządkowanego ciągu wartości. Krotki przechowują stałe wartości o różnych typach danych – nie można zmodyfikować żadnego elementu, odczyt natomiast wymaga podania indeksu liczbowego żądanego elementu. Wyjątkiem jest język Swift, w którym zawartość krotki można modyfikować, jeśli została ona zadeklarowana jako zmienna.

Struktury te występują w wielu językach programowania, są obecne we wszystkich językach funkcyjnych (np. Haskell) i wieloparadygmatowych z możliwością programowania funkcyjnego (np. Scala, Python, Ruby, C++11, Swift, Rust, TypeScript).

Zapis krotek w językach programowania jest często identyczny z matematycznym: elementy są zamknięte w nawiasach okrągłych, oddzielone od siebie przecinkami. Np. ("Jan", "Kowalski", 33) to 3-elementowa krotka, której dwa pierwsze elementy są łańcuchami znakowymi, trzeci natomiast – liczbą całkowitą.

Część języków programowania (m.in. SML, Python, Scala) posiada także możliwość „rozpakowania” do osobnych zmiennych wartości krotki zgodnie z jej strukturą, w tym ignorowanie niepotrzebnych elementów (w SML-u i Scali oznaczane znakiem podkreślenia).