Gromada (biologia)

Schematyczne przedstawienie podstawowych jednostek używanych w klasyfikacji biologicznej. Kolejno od góry: życie, domena, królestwo, typ (w zoologii) lub gromada (w botanice), gromada (w zoologii) lub klasa (w botanice), rząd, rodzina, rodzaj i gatunek

Gromada (w botanice divisio, w zoologii classis) – nazwa stosowana na określenie dwóch różnych rangą kategorii systematycznych.

Termin classis został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej.

Kategoriami pomocniczymi dla gromady są:

  • nadgromada (superdivisio dla roślin lub superclassis dla zwierząt),
  • podgromada (subdivisio dla roślin lub subclassis dla zwierząt)
  • infragromada (infradivisio dla roślin lub infraclassis dla zwierząt).