Genera Plantarum

Strona tytułowa Genera Plantarum wydanie drugie, 1742.

Genera Plantarum - dzieło opublikowane w 1736 przez Karola Linneusza, było ono punktem startowym jego systemu klasyfikacyjnego roślin. W następnych latach dzieło doczekało się kilku następnych wydań. Piąte wydanie z 1754 roku ukazało się wkrótce po opublikowaniu przez Linneusza dzieła Species Plantarum i stanowi jego uzupełnienie. Zawierało już opisy 1.105 rodzajów.