Flora

Karta tytułowa Flora Graeca
Flora

Flora (z łac. Florarzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze i publikacje zawierające ich opracowanie.