Fijnstof

Shanghai onder een deken van fijnstof
Fijnstof boven Noord-India en Bangladesh

Fijnstof (volgens spelling in Nederland) of fijn stof (volgens spelling in Vlaanderen) is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Fijnstof kan als aerosol lang in de lucht blijven zweven.[1]

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen, en benadeelt het bij kinderen de ontwikkeling van de longen.[2][3] De maximaal toegestane normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden.

In Vlaanderen en Nederland verliest een inwoner gemiddeld ongeveer één gezond levensjaar door de chronische gezondheidseffecten van fijnstof.[4][5]

  1. Aerosols: Tiny Particles, Big Impact. NASA, 2 nov 2010. Gearchiveerd op 5 juli 2023.
  2. Buringh, Eltjo & Opperhuizen, Antoon (2002). On health risks of ambient PM in the Netherlands (pdf), RIVM, Bilthoven.] Gearchiveerd op 19 januari 2022.
  3. Citefout: Onjuist label <ref>; er is geen tekst opgegeven voor referenties met de naam WHO
  4. Gezondheidsimpact van fijn stof: is er een verminderde levensverwachting?. irceline. Gearchiveerd op 24 maart 2023.
  5. Waarom is fijnstof zo'n groot probleem?. npokennis. Gearchiveerd op 31 mei 2023.