Wielka encyklopedia PWN

Wielka encyklopedia PWN
Autor

redakcja (redaktor naczelny Jan Wojnowski)

Typ utworu

encyklopedia

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Polska

Język

polski

Data wydania

2001–2005

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wielka encyklopedia PWNpolska encyklopedia powszechna wydana w latach 2001[1]–2005[2] w Warszawie przez Wydawnictwo Naukowe PWN (ISBN 83-01-13357-0).

  1. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie T1
    BŁĄD PRZYPISÓW
  2. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Suppl
    BŁĄD PRZYPISÓW