Kalendarium

Kalendariumchronologiczny zestaw wydarzeń. Kalendaria mogą dotyczyć jakiegoś okresu czasu, dziedziny bądź wydarzeń czyjegoś życia[1].

  1. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać kalendarium [w:] Słownik języka polskiego PWN [online] [dostęp 2022-02-14].