synonim słownik


Synonimy.pl - słownik synonimów języka polskiego polecany przez prof. Jerzego Bralczyka Synonimy.pl Najczęściej wyszukiwane:

Witamy w największym internetowym słowniku synonimów języka polskiego online. W słowniku znajduje się ponad 600 tys. synonimów do prawie 150 tys. słów i wyrażeń dostępnych całkowicie za darmo.

źródło w ramach możliwość przy czym jednocześnie jest istota Synonim dnia posada dialekt, zdziałać, przemytnik, synonim, przeszukiwać, okład, właściwość, rad, szpula, utarczka, namowa, pośpiech, szlafrok, ciemnoniebieski, aktualny, gwizdek, krawędź, fragment, smog Losowy synonim zjawa

W naszym słowniku synonimów znajduje się ponad 100 tys. różnych synonimów i wyrazów bliskoznacznych. Codziennie do słownika synonimów trafia kilka nowych znaczeń.

2. «symbol lub odpowiednik czegoś» • synonimiczny • synonimicznie • synonimiczność zgłoś uwagę Popularne słowa holistyczny konował niejeden tolerancja wysublimowany nieraz niedługo po południu

Nowa forma słownika synonimów i analogii, zwana także tezaurusem, oparta jest na analizie milionów tekstów w wielu różnych językach. Najtrafniejsze słowa wybierane są dzięki technologii sztucznej inteligencji.

synonim 1. wyraz mający takie samo lub podobne znaczenie co inny wyraz, np. auto i samochód; bliskoznacznik, wyraz bliskoznaczny; 2. przenośnie: symbol, odpowiednik czegoś, np. ... Słownik poprawnej polszczyzny PWN: podobny do kogoś, do czegoś (nie: komuś, czemuś) ~gosc # 2017-09-06.

Internetowy słownik synonimów języka polskiego online. Witamy w największym internetowym słowniku synonimów języka polskiego online. W słowniku znajduje się ponad 600 tys. synonimów do prawie 150 tys. słów i wyrażeń dostępnych całkowicie za darmo.Wszystie synonimy zostały podzielone i przyporządkowane do odpowiednich i starannie opisanych grup znaczeniowych.

Wygodny słownik synonimów dla urozmaicenia Twojego stylu wypowiedzi i pisma Synonim.ORG to bardzo wygodny słownik synonimów online. W bazie znajdziesz 50 tysięcy słów. To co wyróżnia nasz słownik to prostota i szybkość działania. Nasza strona została zaprojektowana z uwzględnieniem urządzeń mobilnych.

słownik synonimów W tej chwili w bazie znajduje się już teraz dużo ponad 80 tysięcy wyrazów bliskoznacznych. W tym gigantycznym słowniku znajdują wyrazy bliskoznaczne, którymi możesz zastąpić inne, często wcześniej już używane słowo, pozostawiając znaczenie i zachowując sens przekazu.

Oczywiście słownik generuje szereg słów o podobnym znaczeniu, jednak jak wiadomo, często interpretacja danego wyrazu może zmieniać się wraz z kontekstem. Nie należy więc stosować synonimów bez wcześniejszego przeanalizowania kontekstu, w jakim mamy dany synonim umieścić.

Słownik języka polskiego jest bardzo bogaty w wyrazy bliskoznaczne co świadczy o jego różnorodności. Większość słów w języku polskim posiada wyrazy bliskoznaczne.

słownik synonimów oraz innych znaczeń słów, w którego bazie jest ponad 40 tys. wyrazów bliskoznacznych. W naszym słowniku znajdziesz wyrazy bliskoznaczne, którymi możesz zastąpić inne, często wcześniej już używane słowo, pozostawiając znaczenie i zachowując sens przekazu.

Główne tłumaczenia: Angielski: Polski: synonym n (word with same meaning) synonim m "Hate" and "loathe" are synonyms. a synonym for [sth] n (word: same meaning as another)

synonim - translate into English with the Polish-English Dictionary - Cambridge Dictionary

Poznaj NOWY tezaurus języka angielskiego Cambridge: Pobierz tysiące synonimów i antonimów z jasnymi wyjaśnieniami użycia i przykładowymi zdaniami, zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim angielskim.

gwarancja, hasło, idiolekt, jednostka leksykalna, język, księga, leksem, maniera, mowa, mówienie, narzecze, nazwa, nowomowa, obietnica, odezwanie, odzywka, określenie, panegiryk,

synonim - translate into English with the Polish-English Dictionary - Cambridge Dictionary

cecha, cecha dodatnia, cechowanie, cena, charakter, chwała, ciężar gatunkowy, clou, cnota, cytat, cześć, część, denotowanie, dewiza, dobra strona, dobra strona czegoś, dobre imię, dodatnia cecha,

Hurdle Word Puzzle Word Wipe Advertisement Featured XOXO Flatter Your Flame With These 8 Unique Terms Of Endearment Signs in 2024 Lucky? Revitalized? Abundant?

Niżej znajduje się ogólnikowa lista wszystkich synonimów słowa słownik: bryk, dykcjonarz, encyklopedia, glosarium, glosariusz, kompendium, książka, leksyka, leksykon, ogół wyrazów, opracowanie, podręcznik, repetytorium, samouczek, skrypt, słownictwo, słowniczek, tezaurus, wokabularz, zasób leksykalny, zasób wyrazów,

ekwiwalent, inne określenie, jednoznacznik, korelat, odpowiednik, odpowiednik znaczeniowy, pendant, podobne znaczenie, równoważnik, równoznacznik, wyraz bliskoznaczny, wyraz o podobnym znaczeniu, wyraz pokrewny, wyraz synonimiczny, wyrażenie równoznaczne, zwrot bliskoznaczny, zwrot synonimiczny,About synonim słownik

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly