ile lat bank przechowuje dokumenty


Dokumentacja dotycząca kont (i nie tylko) musi być przechowywana przez 5 lat. Niektóre banki umożliwiają dostęp nawet do jeszcze starszej historii i wyciągów, np. wydanych przed ośmioma laty (lub od momentu założenia rachunku przez klienta). Historia transakcji w bankowości elektronicznej z pewnymi ograniczeniami

Spora grupa banków daje swoim użytkownikom dostęp online do całej historii konta. Zdarzają się jednak wyjątki. Tylko przez 12 miesięcy widoczne są zapisy w Banku Pekao, Plus Banku i Bank...

Samo potwierdzenie spłaty kredytu musisz jednak trzymać kolejnych 10 lat. Po tym czasie ulega bowiem przedawnienie roszczenia banku. Wypłacając pieniądze z bankomatu zawsze zachowuj wydruk transakcji. Wyrzucić go możesz dopiero wtedy, gdy wszystko będzie się zgadzać w wyciągu z konta.

Przechowywanie dokumentów rachunkowych, ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości powinno zasadniczo trwać co najmniej pięć lat. Przy czym dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych ...

Termin przechowywania dokumentów z ZUS-u W tym przypadku obowiązują 2 terminy: dokumenty złożone do 31 grudnia 2011 roku - 10 lat (bez dokumentów zgłoszeniowych, przy których obowiązuje termin 5 lat) dokumenty złożone po 1 stycznia 2012 roku (włącznie) - 5 lat od daty złożenia.

Jednak przetwarzanie takich danych może być wykonywane przez banki nie dłużej niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania (dotyczy to osób, które nie wywiązały się ze zobowiązania lub dopuściły...

Należy je trzymać 5 lat. Dokumenty rozliczenia podatkowego, znane powszechnie jako PIT-y, to nie jedyne dokumenty podatkowe. Jeżeli mamy jakiekolwiek papiery potwierdzające prawo do ulg (na przykład z zakładu pracy czy z Urzędu Skarbowego), również powinniśmy je archiwizować.

Pytanie: Bank zgodnie z ustawą o rachunkowości dokonuje zniszczenia dokumentów księgowych po pięciu latach. W banku dowodami księgowymi są również dokumenty związane z operacjami klientów na rachunkach bankowych (wpłaty, wypłaty, polecenia przelewu).

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r. 10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy.

Podstawowa zasada: dokumenty zgłoszeniowe przechowujesz przez 5 lat. Jeśli przekazujesz do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w formie elektronicznej, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej przechowaj przez 5 lat.

Od 1 stycznia 2019 r. nie obowiązuje trwałe przechowywanie bilansów i rachunków wyników. Okres ich archiwizacji skrócono do pięciu lat.

Biorąc pod uwagę przepisy Ordynacji podatkowej nakładające na przedsiębiorców obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz przepisy ustawy o rachunkowości przewidujące obowiązek przechowywania dowodów księgowych przez okres 5 lat (liczonych od początku roku następującego po roku, którego …

Dokumenty podatkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zaliczamy do nich: wszystkie kopie i oryginały faktur VAT; księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty; dokumenty związane z poborem i inkasem ...

Jest to okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym przypadał termin płatności. Jednocześnie Ordynacja wymienia zdarzenia, które mogą powodować, że okres przedawnienia może być dłuższy niż 5 lat. Natomiast terminy przechowywania dokumentacji kasowej określa art. 74 ustawy o rachunkowości. Wymienia m.in. następujące terminy:

2. Dokumenty bankowe: Umowy kredytowe (razem z aneksami) i dowody spłat kolejnych rat przechowuj do czasu otrzymania z banku zaświadczenia o tym, że nie masz już zaległości względem niego. Samo potwierdzenie spłaty kredytu trzymaj jeszcze 10 lat - dopiero po tym czasie roszczenie banku ulega przedawnieniu.

Wszystkie wcześniej przekazane dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku akt pracowniczych, jak listy płac, karty wynagrodzeń i inne dowody, które pozwalają na ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty.

Bank powierniczy przechowuje i archiwizuje przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ustała umowa banku z klientem, dokumenty pełnomocnictw oraz innych umów zawartych w związku z prowadzeniem rachunków.

Zgodnie z jego treścią kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Jak długo przechowywać dowody wpłaty za prąd, gaz, media czy telefon? Dowody wpłaty za prąd, gaz, media, energię, internet, telewizję powinieneś trzymać 3 lata od dnia w którym zapłaciłeś rachunek. Dlaczego? Ponieważ przez 3 lata wystawca faktury ma prawo poprosić Cię o przedstawienie potwierdzenia zapłaty rachunku.

W przypadku rachunków za prąd, gaz, wodę, ogrzewanie, a nawet multimedia (czyli telewizję czy internet), musisz przechowywać dokumenty do 3 lat od zapłaty. Usługodawca może poprosić Cię o przedstawienie zapłaty rachunku do 3 lat wstecz. Ile przechowywać paragony i gwarancje?

Informacje ofragmentach zodpowiedzią30 sty 2023 5 wrz 2021 6 paź 2009 31 sty 2011 1 kwi 2010 Ocena15 mar 2022 7 kwi 2012 15 wrz 2020 23 lip 2014 30 paź 2019 31 gru 2017 21 cze 2015

About ile lat bank przechowuje dokumenty

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly