10 results found for: “synonimy”.

Request time (Page generated in 0.2997 seconds.)

Synonim

Rozróżniać można synonimy semantyczne i stylistyczne, biorąc za kryterium ich wartość znaczeniową i barwę uczuciową, oraz synonimy różnordzenne i wspólnordzenne...

Last Update: 2024-04-03T08:16:42Z Word Count : 914

Synonim synonim View Plain Text Page

Synonim (taksonomia)

Synonim (skrót syn.) – w taksonomii nierównoważne określenie odnoszące się do taksonu mającego też inną nazwę. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe)...

Last Update: 2023-01-10T17:28:01Z Word Count : 327

Synonim (taksonomia) synonim View Plain Text Page

Wiewiórka pospolita

magadański i Kamczatka (Synonimy: S. v. jacutensis.) S. v. balcanicus. Heinrich, 1936; wschód Półwyspu Bałkańskiego (Synonimy: S. v. istrandjae lub rhodopensis...

Last Update: 2024-02-26T07:45:25Z Word Count : 1261

Wiewiórka pospolita synonim View Plain Text Page

Antropomorfizacja

personifikacją (uosobieniem) jest nieostra, oba te pojęcia bywają także uznawane za synonimy. Wiatr na ilustracji z bajki Wiatr Północny i Słońce Obraz Panny dworskie...

Last Update: 2023-04-17T11:26:16Z Word Count : 292

Antropomorfizacja synonim View Plain Text Page

Troglodyta

troglodytes – nazwa gatunkowa szympansa zwyczajnego troglodyta - definicja, synonimy, przykłady użycia [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2018-02-23]  (pol.)....

Last Update: 2023-01-15T00:05:58Z Word Count : 83

Troglodyta synonim View Plain Text Page

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata (Vipera berus) – gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych (Viperidae). Rozmiary Długość ciała: 90 cm (rzadko do 120 cm) Masa ciała:...

Last Update: 2024-02-26T07:46:30Z Word Count : 1030

Żmija zygzakowata synonim View Plain Text Page

Synonimy (film)

Synonimy (fr. Synonymes) – izraelsko-francusko-niemiecki dramat filmowy z 2019 roku w reżyserii Nadawa Lapida. Zdjęcia kręcono w Paryżu i Tel Awiwie. Bazująca...

Last Update: 2024-04-01T14:04:58Z Word Count : 236

Synonimy (film) synonim View Plain Text Page

Nirwana

schronieniem, ucieczką i celem. Synonimy negatywne : tanhakkhaya – Ustanie pragnień virāga – Nieobecność pragnień nirodha – Ustanie Synonimy pozytywne : śiva – Pomyślne...

Last Update: 2024-03-16T10:35:31Z Word Count : 1422

Nirwana synonim View Plain Text Page

Rzepak

producentem w Europie jest Francja a zaraz za nią Niemcy. Odmiana posiada wiele synonimów nazwy naukowej: Brassica campestris subsp. napus (L.) Hook. f. & T. Anderson...

Last Update: 2024-02-22T16:41:43Z Word Count : 888

Rzepak synonim View Plain Text Page

Par excellence

podkreślić, że dane określenie jest prawdziwe i trafnie użyte. Według słownika synonimów: najlepiej, w najwyższym stopniu, w pełnym tego słowa znaczeniu. par excellence...

Last Update: 2024-02-25T19:10:55Z Word Count : 240

Par excellence synonim View Plain Text Page

Main result

Synonim

Synonim (gr. synōnymos „równoimienny”) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (bliskoznacznik). Zjawisko synonimii może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów (auto – samochód). Pomiędzy dwoma synonimami można zwykle wykazać uchwytne różnice, np. we frekwencji ich stosowania (w określonym kontekście lub w różnych grupach społecznych). Historycznie rzecz ujmując, synonimy mogły kiedyś określać inne desygnaty, jednak obecnie przypisuje się im bliskie znaczenie. Istnieje też odwrotna tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów – wyrazy synonimiczne mogą rozgraniczyć swoje cechy semantyczne wraz z ewolucją języka. Synonimami są np. słowa „barwa” i „kolor”, które znaczą dokładnie to samo, jednakże różni się sposób ich zastosowania w różnych związkach wyrazowych („barwa” może być użyta metaforycznie – np. barwa głosu lub barwa uczuciowa). Między synonimami mogą istnieć także różnice stylistyczne. Np. „aeroplan” i „samolot” są synonimami, lecz mają odmienną wartość stylistyczną: „aeroplan” jest wyrazem przestarzałym, a równocześnie przykładem pożyczki językowej. Podobne pary tworzą „kajet” i „zeszyt” oraz „automobil” i „samochód”. Do synonimów bywają zaliczane również wyrazy pochodzące z różnych odmian języka, np. słownictwo gwarowe. Pionierami badań nad synonimią w języku polskim byli Klementyna Hoffmanowa i Kazimierz Brodziński. Słowniki synonimów opracowali Adam Stanisław Krasiński (1885), Roman Zawiliński (1926) i Stanisław Skorupka (1959 i późniejsze wydania). Synonimy należy odróżnić od wyrazów pokrewnych, czyli określeń tworzących rodzinę wyrazową, cechujących się wspólnym rdzeniem. Przeciwieństwem synonimu jest antonim – określenie o znaczeniu przeciwstawnym.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik wyrazów bliskoznacznych