10 results found for: “synonimy”.

Request time (Page generated in 0.3312 seconds.)

Synonim

Rozróżniać można synonimy semantyczne i stylistyczne, biorąc za kryterium ich wartość znaczeniową i barwę uczuciową, oraz synonimy różnordzenne i wspólnordzenne...

Last Update: 2022-05-12T11:41:15Z Word Count : 888

Synonim synonim View Plain Text Page

Wiewiórka pospolita

magadański i Kamczatka (Synonimy: S. v. jacutensis.) S. v. balcanicus. Heinrich, 1936; wschód Półwyspu Bałkańskiego (Synonimy: S. v. istrandjae lub rhodopensis...

Last Update: 2023-01-21T21:19:14Z Word Count : 1241

Wiewiórka pospolita synonim View Plain Text Page

Synonim (taksonomia)

Synonim (skrót syn.) – w taksonomii nierównoważne określenie odnoszące się do taksonu mającego też inną nazwę. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe)...

Last Update: 2023-01-10T17:28:01Z Word Count : 318

Synonim (taksonomia) synonim View Plain Text Page

Cordyceps

Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi. Synonimy nazwy naukowej:Campylothecium Ces., Cordylia Fr., Cordyliceps Fr., Corynesphaera...

Last Update: 2023-01-23T11:01:46Z Word Count : 320

Cordyceps synonim View Plain Text Page

Troglodyta

(Troglodytidae) Pan troglodytes – nazwa gatunkowa szympansa zwyczajnego troglodyta - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2018-02-23]  (pol.)....

Last Update: 2023-01-15T00:05:58Z Word Count : 82

Troglodyta synonim View Plain Text Page

Antropomorfizacja

personifikacją (uosobieniem) jest nieostra, oba te pojęcia bywają także uznawane za synonimy. Wiatr na ilustracji z bajki Wiatr Północny i Słońce Obraz Panny dworskie...

Last Update: 2022-03-03T19:06:53Z Word Count : 292

Antropomorfizacja synonim View Plain Text Page

Ophiocordyceps unilateralis

uznaną przez Index Fungorum nazwę nadał mu w 1931 r. Thomas Petch. Niektóre synonimy: Cordyceps formicivora J. Schröt. 1894 Cordyceps unilateralis (Tul.) Sacc...

Last Update: 2022-11-30T16:35:50Z Word Count : 255

Ophiocordyceps unilateralis synonim View Plain Text Page

Nirwana

schronieniem, ucieczką i celem. Synonimy negatywne : tanhakkhaya – Ustanie pragnień virāga – Nieobecność pragnień nirodha – Ustanie Synonimy pozytywne : śiva – Pomyślne...

Last Update: 2022-02-18T16:29:15Z Word Count : 1507

Nirwana synonim View Plain Text Page

Epoka lodowa

lodowa, a nie epoka lodowcowa, choć obie wersje są obecnie traktowane jako synonimy. L. Lindner. Czwartorzęd. Wyd. PAE, 1992. Słownik stratygraficzny. Wyd...

Last Update: 2021-01-18T20:16:05Z Word Count : 199

Epoka lodowa synonim View Plain Text Page

Maczużnik bojowy

Heinrich Friedrich Link, przenosząc go do rodzaju Cordyceps. Niektóre synonimy nazwy naukowej: Clavaria granulosa Bull. Clavaria militaris L. Corynesphaera...

Last Update: 2021-03-27T20:14:39Z Word Count : 346

Maczużnik bojowy synonim View Plain Text Page

Main result

Synonim

Synonim (gr. synōnymos „równoimienny”) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (bliskoznacznik). Zjawisko synonimii może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów (auto – samochód). Pomiędzy dwoma synonimami można zwykle wykazać uchwytne różnice, np. we frekwencji ich stosowania (w określonym kontekście lub w różnych grupach społecznych). Historycznie rzecz ujmując, synonimy mogły kiedyś określać inne desygnaty, jednak obecnie przypisuje się im bliskie znaczenie. Istnieje też odwrotna tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów – wyrazy synonimiczne mogą rozgraniczyć swoje cechy semantyczne wraz z ewolucją języka. Synonimami są np. słowa „barwa” i „kolor”, które znaczą dokładnie to samo, jednakże różni się sposób ich zastosowania w różnych związkach wyrazowych („barwa” może być użyta metaforycznie – np. barwa głosu lub barwa uczuciowa). Między synonimami mogą istnieć także różnice stylistyczne. Np. „aeroplan” i „samolot” są synonimami, lecz mają odmienną wartość stylistyczną: „aeroplan” jest wyrazem przestarzałym, a równocześnie przykładem pożyczki językowej. Podobne pary tworzą „kajet” i „zeszyt” oraz „automobil” i „samochód”. Do synonimów bywają zaliczane również wyrazy pochodzące z różnych odmian języka, np. słownictwo gwarowe. Pionierami badań nad synonimią w języku polskim byli Klementyna Hoffmanowa i Kazimierz Brodziński. Słowniki synonimów opracowali Adam Stanisław Krasiński (1885), Roman Zawiliński (1926) i Stanisław Skorupka (1959 i późniejsze wydania). Synonimy należy odróżnić od wyrazów pokrewnych, czyli określeń tworzących rodzinę wyrazową, cechujących się wspólnym rdzeniem. Przeciwieństwem synonimu jest antonim – określenie o znaczeniu przeciwstawnym.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik wyrazów bliskoznacznych