10 results found for: “synonimy”.

Request time (Page generated in 0.4926 seconds.)

Synonim

Rozróżniać można synonimy semantyczne i stylistyczne, biorąc za kryterium ich wartość znaczeniową i barwę uczuciową, oraz synonimy różnordzenne i wspólnordzenne...

Last Update: 2022-05-12T11:41:15Z Word Count : 888

Synonim synonim View Plain Text Page

Synonim (taksonomia)

Synonim (skrót syn.) – w taksonomii nierównoważne określenie odnoszące się do taksonu mającego też inną nazwę. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe)...

Last Update: 2022-10-21T07:33:54Z Word Count : 312

Synonim (taksonomia) synonim View Plain Text Page

Wiewiórka pospolita

magadański i Kamczatka (Synonimy: S. v. jacutensis.) S. v. balcanicus. Heinrich, 1936; wschód Półwyspu Bałkańskiego (Synonimy: S. v. istrandjae lub rhodopensis...

Last Update: 2022-09-27T17:41:57Z Word Count : 1193

Wiewiórka pospolita synonim View Plain Text Page

Rózga

św. Mikołaja. liktor rózgi liktorskie godło Francji rózga – definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2020-09-29]  (pol.). 6 grudnia- św...

Last Update: 2022-03-18T13:02:50Z Word Count : 48

Rózga synonim View Plain Text Page

Apostata

synonim rodzaju ryb z rodziny luszczowatych – conodon człowiek, który dokonał aktu porzucenia wiary religijnej (apostazji) Julian Apostata...

Last Update: 2015-01-24T23:13:18Z Word Count : 17

Apostata synonim View Plain Text Page

Pedologia

pedologia (nauka o dziecku) pedologia (synonim gleboznawstwa) pedologia (psychologia rozwoju dziecka)...

Last Update: 2020-01-01T22:42:13Z Word Count : 11

Pedologia synonim View Plain Text Page

Shoah

Shoah, Szoa (hebr. שואה – całkowita zagłada, zniszczenie) – synonim pojęcia Holocaust Shoah (film) – film dokumentalny Claude'a Lanzmanna...

Last Update: 2021-08-24T18:36:36Z Word Count : 16

Shoah synonim View Plain Text Page

Troglodyta

(Troglodytidae) Pan troglodytes – nazwa gatunkowa szympansa zwyczajnego troglodyta - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2018-02-23]  (pol.)....

Last Update: 2022-07-31T19:50:08Z Word Count : 82

Troglodyta synonim View Plain Text Page

Symptom

W medycynie synonim objawu W logice synonim oznaki lub znak intencjonalny...

Last Update: 2013-01-18T04:34:51Z Word Count : 11

Symptom synonim View Plain Text Page

Zużycie

zużycie funkcjonalne zużycie środowiskowe zużycie środków trwałych zużycie - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2020-11-24]  (pol.)....

Last Update: 2022-11-23T20:44:29Z Word Count : 49

Zużycie synonim View Plain Text Page

Main result

Synonim

Synonim (gr. synōnymos „równoimienny”) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (bliskoznacznik). Zjawisko synonimii może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów (auto – samochód). Pomiędzy dwoma synonimami można zwykle wykazać uchwytne różnice, np. we frekwencji ich stosowania (w określonym kontekście lub w różnych grupach społecznych). Historycznie rzecz ujmując, synonimy mogły kiedyś określać inne desygnaty, jednak obecnie przypisuje się im bliskie znaczenie. Istnieje też odwrotna tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów – wyrazy synonimiczne mogą rozgraniczyć swoje cechy semantyczne wraz z ewolucją języka. Synonimami są np. słowa „barwa” i „kolor”, które znaczą dokładnie to samo, jednakże różni się sposób ich zastosowania w różnych związkach wyrazowych („barwa” może być użyta metaforycznie – np. barwa głosu lub barwa uczuciowa). Między synonimami mogą istnieć także różnice stylistyczne. Np. „aeroplan” i „samolot” są synonimami, lecz mają odmienną wartość stylistyczną: „aeroplan” jest wyrazem przestarzałym, a równocześnie przykładem pożyczki językowej. Podobne pary tworzą „kajet” i „zeszyt” oraz „automobil” i „samochód”. Do synonimów bywają zaliczane również wyrazy pochodzące z różnych odmian języka, np. słownictwo gwarowe. Pionierami badań nad synonimią w języku polskim byli Klementyna Hoffmanowa i Kazimierz Brodziński. Słowniki synonimów opracowali Adam Stanisław Krasiński (1885), Roman Zawiliński (1926) i Stanisław Skorupka (1959 i późniejsze wydania). Synonimy należy odróżnić od wyrazów pokrewnych, czyli określeń tworzących rodzinę wyrazową, cechujących się wspólnym rdzeniem. Przeciwieństwem synonimu jest antonim – określenie o znaczeniu przeciwstawnym.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik wyrazów bliskoznacznych