10 results found for: “bliskoznaczne”.

Request time (Page generated in 0.3957 seconds.)

Synonim

określenie o znaczeniu przeciwstawnym. Synonimy dzieli się na dwie grupy: bliskoznaczne (wymienne tylko w pewnym kontekście) i równoznaczne (wymienne w każdym...

Last Update: 2021-10-25T15:34:52Z Word Count : 881

Synonim synonim View Plain Text Page

Amplifikacja

stylistyczny poszerzający wypowiedź amplifikacja (literatura): wyrazy bliskoznaczne, powtórzenia, peryfrazy wzmacnianie (prądu, napięcia, mocy itp.) zobacz:...

Last Update: 2019-11-12T23:13:42Z Word Count : 24

Amplifikacja synonim View Plain Text Page

Towar

Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne. W historii gospodarczej społeczeństw...

Last Update: 2021-05-13T08:03:31Z Word Count : 454

Towar synonim View Plain Text Page

Bagno

języku potocznym ma nieprecyzyjne znaczenie bliskie torfowisku. Pojęcia bliskoznaczne to trzęsawisko, grzęzawisko lub błoto. W literaturze specjalistycznej...

Last Update: 2021-04-15T12:38:40Z Word Count : 280

Bagno synonim View Plain Text Page

Sodoma i Gomora

i gomora. Słownik języka polskiego PWN. [dostęp 2019-09-08]. Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia Sodoma i Gomora • Słownik synonimów języka polskiego •...

Last Update: 2021-09-05T17:40:32Z Word Count : 590

Sodoma i Gomora synonim View Plain Text Page

Ławica (geomorfologia)

osadów dennych, usypany w dużym akwenie albo rzece. Wyróżnia się cztery bliskoznaczne pojęcia z dziedziny geomorfologii: Ławica przybrzeżna – podwodne, piaszczyste...

Last Update: 2020-07-20T17:06:44Z Word Count : 354

Ławica (geomorfologia) synonim View Plain Text Page

Przeciwciało

Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulina) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty...

Last Update: 2021-06-15T03:20:44Z Word Count : 4466

Przeciwciało synonim View Plain Text Page

Inkorporacja norm prawnych

Inkorporacja norm prawnych – pojęcie bliskoznaczne do kodyfikacji, oznacza zebranie i spisanie norm prawnych, np. norm do tej pory występujących w formie...

Last Update: 2019-11-08T22:54:13Z Word Count : 99

Inkorporacja norm prawnych synonim View Plain Text Page

Umysł

zapamiętywanie, odczuwanie emocji, uczenie się, czy regulowanie uwagi. Wyrażenie bliskoznaczne do psychiki, świadomość wyrażenie kooperujące: osobowość. Chociaż inne...

Last Update: 2021-08-31T03:24:49Z Word Count : 760

Umysł synonim View Plain Text Page

Oprogramowanie użytkowe

program użytkowy, aplikacja czy aplikacja użytkowa są określeniami bliskoznacznymi dla oprogramowania użytkowego. Bywa ono również mylone lub utożsamiane...

Last Update: 2021-01-31T02:17:33Z Word Count : 227

Oprogramowanie użytkowe synonim View Plain Text Page

Main result

Synonim

Synonim (gr. synōnymos „równoimienny”) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (bliskoznacznik). Zjawisko synonimii może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów (auto – samochód). Pomiędzy dwoma synonimami można zwykle wykazać uchwytne różnice, np. we frekwencji ich stosowania (w określonym kontekście lub w różnych grupach społecznych). Historycznie rzecz ujmując, synonimy mogły kiedyś określać inne desygnaty, jednak obecnie przypisuje się im bliskie znaczenie. Istnieje też odwrotna tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów – wyrazy synonimiczne mogą rozgraniczyć swoje cechy semantyczne wraz z ewolucją języka. Synonimami są np. słowa „barwa” i „kolor”, które znaczą dokładnie to samo, jednakże różni się sposób ich zastosowania w różnych związkach wyrazowych („barwa” może być użyta metaforycznie – np. barwa głosu lub barwa uczuciowa). Między synonimami mogą istnieć także różnice stylistyczne. Np. „aeroplan” i „samolot” są synonimami, lecz mają odmienną wartość stylistyczną: „aeroplan” jest wyrazem przestarzałym, a równocześnie przykładem pożyczki językowej. Podobne pary tworzą „kajet” i „zeszyt” oraz „automobil” i „samochód”. Do synonimów bywają zaliczane również wyrazy pochodzące z różnych odmian języka, np. słownictwo gwarowe. Pionierami badań nad synonimią w języku polskim byli Klementyna Hoffmanowa i Kazimierz Brodziński. Słowniki synonimów opracowali Adam Stanisław Krasiński (1885), Roman Zawiliński (1926) i Stanisław Skorupka (1959 i późniejsze wydania). Synonimy należy odróżnić od wyrazów pokrewnych, czyli określeń tworzących rodzinę wyrazową, cechujących się wspólnym rdzeniem. Przeciwieństwem synonimu jest antonim – określenie o znaczeniu przeciwstawnym.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik wyrazów bliskoznacznych