10 results found for: “bliskoznaczne”.

Request time (Page generated in 0.2824 seconds.)

Synonim

określenie o znaczeniu przeciwstawnym. Synonimy dzieli się na dwie grupy: bliskoznaczne (wymienne tylko w pewnym kontekście) i równoznaczne (wymienne w każdym...

Last Update: 2024-04-03T08:16:42Z Word Count : 914

Synonim synonim View Plain Text Page

Amplifikacja

stylistyczny poszerzający wypowiedź amplifikacja (literatura): wyrazy bliskoznaczne, powtórzenia, peryfrazy Amplifikacja (album): album polskiego rapera...

Last Update: 2022-10-18T13:38:28Z Word Count : 32

Amplifikacja synonim View Plain Text Page

Bagno

języku potocznym ma nieprecyzyjne znaczenie bliskie torfowisku. Pojęcia bliskoznaczne to trzęsawisko, grzęzawisko lub błoto. W literaturze specjalistycznej...

Last Update: 2024-01-18T20:22:15Z Word Count : 352

Bagno synonim View Plain Text Page

Kaper

zachowania większości zysków. Zasadniczo terminy kaper i kaperstwo – są bliskoznaczne terminom korsarz i korsarstwo, przy czym te pierwsze odnoszą się do...

Last Update: 2023-10-22T19:38:19Z Word Count : 794

Kaper synonim View Plain Text Page

Sodoma i Gomora

i gomora. Słownik języka polskiego PWN. [dostęp 2019-09-08]. Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia Sodoma i Gomora • Słownik synonimów języka polskiego •...

Last Update: 2024-01-02T09:00:33Z Word Count : 593

Sodoma i Gomora synonim View Plain Text Page

Liban

ma swoje źródło w semickim „LBN”, które łączy się z kilkoma słowami bliskoznacznymi w różnych językach, takimi jak biały czy mleko. Stanowi to odniesienie...

Last Update: 2024-03-04T18:49:51Z Word Count : 2248

Liban synonim View Plain Text Page

Przeciwciało

Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulina) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty...

Last Update: 2024-03-26T07:02:43Z Word Count : 4494

Przeciwciało synonim View Plain Text Page

Ławica (geomorfologia)

osadów dennych, usypany w dużym akwenie albo rzece. Wyróżnia się cztery bliskoznaczne pojęcia z dziedziny geomorfologii: Ławica przybrzeżna – podwodne, piaszczyste...

Last Update: 2020-07-20T17:06:44Z Word Count : 354

Ławica (geomorfologia) synonim View Plain Text Page

Hotel

ominięcia wymagań związanych z takimi definicjami, stosowane są nazwy bliskoznaczne lub neologizmy (np. w języku polskim „gościniec”, „zajazd”, „HOTELik”...

Last Update: 2023-12-11T19:27:57Z Word Count : 1183

Hotel synonim View Plain Text Page

Episteme

doświadczeniu (empeiria ) . W starożytnej Grecji funkcjonowały także inne słowa bliskoznaczne. Presokratycy używali raczej takich słów jak sofia (stgr. σοφία, tłumaczona...

Last Update: 2023-09-17T00:11:14Z Word Count : 324

Episteme synonim View Plain Text Page

Main result

Synonim

Synonim (gr. synōnymos „równoimienny”) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (bliskoznacznik). Zjawisko synonimii może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów (auto – samochód). Pomiędzy dwoma synonimami można zwykle wykazać uchwytne różnice, np. we frekwencji ich stosowania (w określonym kontekście lub w różnych grupach społecznych). Historycznie rzecz ujmując, synonimy mogły kiedyś określać inne desygnaty, jednak obecnie przypisuje się im bliskie znaczenie. Istnieje też odwrotna tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów – wyrazy synonimiczne mogą rozgraniczyć swoje cechy semantyczne wraz z ewolucją języka. Synonimami są np. słowa „barwa” i „kolor”, które znaczą dokładnie to samo, jednakże różni się sposób ich zastosowania w różnych związkach wyrazowych („barwa” może być użyta metaforycznie – np. barwa głosu lub barwa uczuciowa). Między synonimami mogą istnieć także różnice stylistyczne. Np. „aeroplan” i „samolot” są synonimami, lecz mają odmienną wartość stylistyczną: „aeroplan” jest wyrazem przestarzałym, a równocześnie przykładem pożyczki językowej. Podobne pary tworzą „kajet” i „zeszyt” oraz „automobil” i „samochód”. Do synonimów bywają zaliczane również wyrazy pochodzące z różnych odmian języka, np. słownictwo gwarowe. Pionierami badań nad synonimią w języku polskim byli Klementyna Hoffmanowa i Kazimierz Brodziński. Słowniki synonimów opracowali Adam Stanisław Krasiński (1885), Roman Zawiliński (1926) i Stanisław Skorupka (1959 i późniejsze wydania). Synonimy należy odróżnić od wyrazów pokrewnych, czyli określeń tworzących rodzinę wyrazową, cechujących się wspólnym rdzeniem. Przeciwieństwem synonimu jest antonim – określenie o znaczeniu przeciwstawnym.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik wyrazów bliskoznacznych