Wielka Encyklopedia Powszechna PWN

Didžioji visuotinė enciklopedija (Wielka Encyklopedia Powszechna PWN) – lenkiška 12 tomų enciklopedija, išleista 1962–1969 metais Państwowe Wydawnictwo Naukowe leidyklos.