Troglodyt

Troglodyt eller troglodyte kan avse: Troglodyt – en gammaldags, och i dag vanligen sedd som felaktig, benämning på tidiga hominider, se Grottmänniska Troglodyt (monster) – ett medeltida monster, se Lista över medeltida monster Troglodyte Records – ett skivbolag Pan troglodytes – det vetenskapliga namnet på schimpans Troglodytidae – gärdsmygar, en familj fåglar inom ordningen tättingar