Sodoma i Gomorra

Sodoma (Σόδομα) i Gomorra (Γόμορρα) foren dues ciutats de Canaan al sud-est de la mar Morta. Sodoma era possiblement la capital d'una pentàpolis cananea que agrupava Sodoma, Gomorra, Admah, Zeboiim i Bela (després Zoar), cadascuna amb el seu propi rei, però confederades. Aquests reis foren derrotats pels israelites a la vall de Siddim, que sembla que després fou coberta per les aigües de la mar Morta. Les primeres dues ciutats són gairebé sempre citades ensems.