Sodoma i Gomora

Sodoma i Gomora
Ucieczka Lota z rodziną z Sodomy (ilustracja z Kroniki norymberskiej)
Artystyczne wyobrażenie zniszczenia Sodomy na obrazie 'Lot i jego córki' autorstwa Lucasa van Leydena
Zniszczenie Sodomy i Gomory, John Martin, 1832
Lot z córkami ucieka z Sodomy, za nimi odwracająca się jego żona, ilustracja z 1918
Formacja geologiczna nad Morzem Martwym, zwana „Żoną Lota

Sodoma i Gomora (hebr. מהפכת סדום ועמורה) – motyw biblijny pochodzący ze starotestamentowej Księgi Rodzaju, dotyczący zniszczenia przez Boga położonych w dolinie Siddim miast kananejskich Sodomy i Gomory na skutek niegodziwości ich mieszkańców.