Sodoma a Gomora

Sodoma (hebrejsky סְדוֹם‎, řecky Σόδομα Sódoma) a Gomora (hebrejsky: עֲמֹרָה‎ Amora, řecky: Γόμοῤῥα Gómorrha) jsou města zmíněná v biblické knize Genesis i na jiných místech hebrejské bible, Nového zákona a dalších deuterokanonických spisů. Podle Tóry byla království Sodomy a Gomory ve spojenectví s městy Adema, Seboim a Bela (Sóar). Těchto pět měst leželo v nížině řeky Jordán v jižní části země Kanaán. Tato oblast byla v Genesis přirovnávána k zahradě Boží.V křesťanské a muslimské tradici jsou Sodoma a Gomora symbolem zatvrzelého hříchu a pádu a příslovečnou manifestací božího hněvu. Sousloví Sodoma a Gomora bylo také používáno jako metafora pro neřest nebo homosexualitu. Do češtiny vstoupil rovněž výraz sodomie ve významu pohlavního obcování se zvířaty.