Sodom a Gomorra

Yn ôl y Beibl, roedd Sodom a Gomorrah yn ddwy ddinas a ddinistriwyd gan Dduw. Yng Nghristnogaeth ac Islam, mae enwau'r ddwy ddinas wedi dod yn gyfystyr â phechod diedifeiriol, gyda chwymp y dinasoedd yn ymgorfforiad o ddicter Duw. Defnyddir Sodom a Gomorrah hefyd fel trosiadau am wyriad rhywiol ac anfoesoldeb. O ganlyniad, mae'r stori wedi arwain at eiriau newydd mewn nifer o ieithoedd, gan gynnwys y gair Cymraeg "sodomiaeth," term a ddefnyddir ym myd y gyfraith yn bennaf i ddisgrifio cyfathrach rhywiol na sydd yn weiniol yn ogystal â söoffilia a chyfunrywioldeb.