Ophiocordyceps unilateralis

Ophiocordyceps unilateralis (מילולית: קורדיספ חד־צדדי) היא נגע פטרייתי הידוע גם בכינוי ״פטריית זומבי הנמלים” והיא פטרייה פתוגנית לחרקים, שהתגלתה על ידי חוקר הטבע הבריטי אלפרד ראסל וואלאס בשנת 1859, ונמצאת כיום בעיקר במערכות אקולוגיות של יער טרופי. הנגע מדביק נמלים משבט Camponotini, כאשר הפתוגנזה המלאה מאופיינת בשינוי דפוסי ההתנהגות של הנמלה הנגועה. מארחים נגועים עוזבים את הקן המוגן שלהם ויוצאים לחפש מזון לקרקעית היער, אזור עם טמפרטורה ולחות המתאימים לגידול פטרייתי; לאחר מכן הם משתמשים בלסת התחתונה שלהם כדי להצמיד את עצמם לווריד ראשי בצד התחתון של העלה, שם המארח נשאר עד לאחר מותו בסופו של דבר. התהליך המוביל לתמותה אורך 4–10 ימים וכולל שלב רבייה בו צומחים גופי פרי מראש הנמלה, נקרעים תוך שחרור נבגי הפטרייה. הנגע בתורו, רגיש גם לזיהום פטרייתי בעצמו, תופעה שיכולה להגביל את השפעתה על אוכלוסיות נמלים, שאחרת נודעה כמי שהרסה מושבות נמלים.