Medicina alternativa

La medicina alternativa o medicina no convencional engloba totes aquelles pràctiques presentades com si tinguessin els efectes guaridors de la medicina però que no es basen en evidències obtingudes utilitzant el mètode científic. Consisteix en un ampli ventall de pràctiques que no entren en el camp de la medicina convencional, com ara l'homeopatia, la quiropràctica i l'acupuntura, que apel·len a la pseudociència, i que per tant, la seva efectivitat no ha estat provada més enllà de l'ocasional efecte placebo.