Kyanidy

Na tento článek je přesměrováno heslo kyanid. Možná hledáte: kyanit.
Kyanidový aniont CN Shora: 1. Struktura valenčních vazeb, 2. 3D model 3. mapa elektrostatického potenciálu, 4. Uhlíkový aniont HOMO

Kyanidy jsou soli kyseliny kyanovodíkové, které obsahují kyanidový aniont CN. Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. K nejznámějším kyanidům patří kyanovodík, kyanid amonný, kyanid sodný, kyanid draselný a kyanid vápenatý.