Krotka

krotka – uporządkowana kolekcja stałych wartości; tablica stałych; rekord w bazie danych krotka – w matematyce synonim n-tki