Decorum

Decorum – zasada zgodności treści z formą, inaczej jednorodność stylistyczna[1]. Sformułowana przez Arystotelesa, rozwijana przez Cycerona i Horacego. Była stosowana do każdego gatunku literackiego. Polegała na odpowiednim dobraniu stylu pisania, słownictwa i składni do gatunku oraz tematyki dzieła. Ściśle związana z Arystotelesem i jego sposobem ukształtowania starożytnej tragedii.

  1. decorum - definicja, synonimy, przykłady użycia. sjp.pwn.pl. [dostęp 2022-02-15].