Australopitek

Australopitek
Australopithecus
Dart, 1925
Okres istnienia: 4,2–1 mln lat temu
4.2/1
4.2/1
Ilustracja
Australopithecus africanus
Systematyka
Domena

eukarionty

Królestwo

zwierzęta

Typ

strunowce

Podtyp

kręgowce

Gromada

ssaki

Rząd

naczelne

Rodzina

człowiekowate

Podrodzina

Homininae

Plemię

Hominini

Rodzaj

australopitek

Zasięg występowania
Mapa występowania

Australopitek (Australopithecus; dosłownie ‘małpa południowa’ – od łac. australis ‘południowy’, i gr. píthekos ‘małpa’) – rodzaj ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych (podrodzina Homininae)[1], którego przedstawiciele żyli w południowej, wschodniej i centralnej Afryce od ok. 4,2 (Australopithecus anamensis) do ok. 1 mln lat temu. Australopiteki masywne są grupowane niekiedy w odrębny rodzaj Paranthropus (dosł. „obok człowieka” albo „prawie człowiek”), gdyż były boczną gałęzią ewolucyjną, która nie ma bliskiego związku z rodzajem Homo. Australopiteki pochodziły prawdopodobnie od żyjących ok. 5,8–4,5 mln lat temu ardipiteków. Większość naukowców zgadza się, że rodzaj Homo wyewoluował z australopiteków, nie ma jednak pewności, z którego z ich gatunków[2].


  1. BecomingHuman.org Announces Timeline. becominghuman.org. [dostęp 2009-11-14]. (ang.).
  2. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Dunsworth
    BŁĄD PRZYPISÓW